Sport-Ident-pinnenSI-pinnen

Sport-Ident-pinnen behöver du för att när du kommit i mål visa att du besökt alla kontroller i rätt ordning. Du fäster pinnen på ditt finger och vid varje kontroll doppar du ner pinnen i ett litet hål i den så kallade elektroniska stämpelenheten. Därigenom registreras i pinnen hur dags du var vid de de kontroller du besökt. I mål läses ”pinnen” av och en dator kontrollerar att du varit vid alla kontroller, att du tagit dem i rätt ordning, samt vilken tid det tagit från start till mål och mellan de olika kontrollerna.