Kartan

Tjej passar kartanNär man orienterar använder man kartor som är specialritade för orientering. Skalan och detaljrikedomen görs olika om det gäller en karta över en skolgård eller om det gäller karta över en vildmark. På skolgården tar man med mycket detaljer, som sandlådor, bänkar, lyktstolpar, medan man i vildmarken koncentrerar sig på betydligt större terrängföremål.

KartutsnittOavsett om det är en skolkarta eller en en orienteringskarta över vildmarksterräng är den vanligen ritad i fem färger och du blir nog överraskad över detaljrikedomen. Kartan visar olika slag av vägar, stigar, vegetationsformer som ängar storskog, tätskog, samt enskilda föremål som t ex hus, staket, diken, gropar, stenar, stora träd. Via de så kallade höjdkurvorna ger kartan en detaljerad bild av terrängens höjdformationer, sänkor, gropar, raviner etc.

Orienteringskartans färger:

Gul Öppen mark Grön Tät vegetation
Brun Höjder Svart Byggnader, stup och stenar
Blå Vatten och sankmark Lila Kontroller och andra symboler för orienteringsbanan