Kompassen

Kompassen visar dig i vilken riktning norr ligger när du är ute och orienterar.Kompassen En kompass har en magnetisk nål, som alltid pekar mot norr. Vanligast bland orienterare är en s.k. tumkompass, som du fäster på tummen i samma hand som du håller kartan.

På alla orienteringskartor där en kompass behövs, finns så kallade meridianer. Så om kompassnål och meridianer pekar åt samma håll överensstämmer alla riktningar mellan karta och verklighet. Du har passat kartan, vilket gör det enklare att läsa av den.